Khóa học ngắn hạn

KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TẠI HÀ NỘI

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG PHÍ ƯU ĐÃI  
Tài chính dành cho Sếp 31-01-2018 2,600,000đ
2,000,000đ
ĐĂNG KÝ
Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp 16-03-2018 4,200,000đ
3,200,000đ
ĐĂNG KÝ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 03-02-2018
12-03-2018
2,600,000đ
2,000,000đ
ĐĂNG KÝ
Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp 05-05-2018 3,600,000đ
2,600,000đ
ĐĂNG KÝ
Nghệ thuật thương lượng & đàm phán 29-01-2018 2,600,000đ
2,000,000đ
ĐĂNG KÝ
Quản lý kênh phân phối hiệu quả 21-04-2018 4,200,000đ
3,200,000đ
ĐĂNG KÝ
Quản lý & giám sát bán hàng 10-03-2018 4,200,000đ
3,200,000đ
ĐĂNG KÝ
Nghiệp vụ quản lý kho 10-03-2018 2,600,000đ
2,000,000đ
ĐĂNG KÝ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 10-03-2018 2,600,000đ
2,000,000đ
ĐĂNG KÝ
Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý 12-03-2018 2,600,000đ
2,000,000đ
ĐĂNG KÝ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 16-03-2018 1,800,000đ
1,200,000đ
ĐĂNG KÝ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 19-03-2018 2,600,000đ
2,000,000đ
ĐĂNG KÝ
Phân tích báo cáo tài chính 19-03-2018 2,600,000đ
2,000,000đ
ĐĂNG KÝ
Quản trị thuế an toàn 19-03-2018 2,600,000đ
2,000,000đ
ĐĂNG KÝ
Quản trị kế toán tài chính dành cho giới chủ 26-03-2018 2,600,000đ
2,000,000đ
ĐĂNG KÝ
Quản trị dòng tiền 26-03-2018 1,800,000đ
1,200,000đ
ĐĂNG KÝ
Mô hình 7S cho doanh nghiệp 02-04-2018 2,600,000đ
2,000,000đ
ĐĂNG KÝ
Kỹ năng làm việc hiệu quả 13-04-2018 2,200,000đ
1,800,000đ
ĐĂNG KÝ
Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp 13-04-2018 1,800,000đ
1,200,000đ
ĐĂNG KÝ
Hợp đồng lao động, tiền lương, BHXH, thuế 16-04-2018 2,600,000đ
2,000,000đ
ĐĂNG KÝ
Đàm phán & thương lượng trong kinh doanh 12-05-2018 4,200,000đ
3,000,000đ
ĐĂNG KÝ
14-0302018  1,800,000đ
1,200,000đ
ĐĂNG KÝ