Khóa học tại Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI HÀ NỘI

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG HỌC PHÍ  
Khóa CEO toàn diện 14-05-2018 26,800,000đ
20,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 26-03-2018 20,800,000đ
16,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 20-04-2018 20,800,000đ
16,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 09-04-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp 24-03-2018 18,800,000đ
14,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp 04-04-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 30-03-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp 17-03-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
KHÓA HỌC KHAI GIẢNG PHÍ ƯU ĐÃI  
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 07-03-2018 8,600,000đ
6,000,000đ
ĐĂNG KÝ
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp 17-03-2018 9,600,000đ
8,200,000đ
ĐĂNG KÝ
Đào tạo giảng viên nội bộ 30-03-2018 6,800,000đ
5,000,000đ
ĐĂNG KÝ
Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp 07-04-2018 6,800,000đ
5,200,000đ
ĐĂNG KÝ
Chiến lược dẫn đầu trong kinh doanh 18-05-2018 5,200,000đ
4,200,000đ
ĐĂNG KÝ
Khoa học phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân  30-03-2018 4,200,000đ
3,000,000đ
ĐĂNG KÝ
KHÓA HỌC KHAI GIẢNG PHÍ ƯU ĐÃI  
Tài chính dành cho Sếp 31-01-2018 2,600,000đ
2,000,000đ
ĐĂNG KÝ
Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp 16-03-2018 4,200,000đ
3,200,000đ
ĐĂNG KÝ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 03-02-2018
12-03-2018
2,600,000đ
2,000,000đ
ĐĂNG KÝ
Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp 05-05-2018 3,600,000đ
2,600,000đ
ĐĂNG KÝ
Nghệ thuật thương lượng & đàm phán 29-01-2018 2,600,000đ
2,000,000đ
ĐĂNG KÝ
Quản lý kênh phân phối hiệu quả 21-04-2018 4,200,000đ
3,200,000đ
ĐĂNG KÝ
Quản lý & giám sát bán hàng 10-03-2018 4,200,000đ
3,200,000đ
ĐĂNG KÝ
Nghiệp vụ quản lý kho 10-03-2018 2,600,000đ
2,000,000đ
ĐĂNG KÝ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 10-03-2018 2,600,000đ
2,000,000đ
ĐĂNG KÝ
Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý 12-03-2018 2,600,000đ
2,000,000đ
ĐĂNG KÝ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 16-03-2018 1,800,000đ
1,200,000đ
ĐĂNG KÝ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 19-03-2018 2,600,000đ
2,000,000đ
ĐĂNG KÝ
Phân tích báo cáo tài chính 19-03-2018 2,600,000đ
2,000,000đ
ĐĂNG KÝ
Quản trị thuế an toàn 19-03-2018 2,600,000đ
2,000,000đ
ĐĂNG KÝ
Quản trị kế toán tài chính dành cho giới chủ 26-03-2018 2,600,000đ
2,000,000đ
ĐĂNG KÝ
Quản trị dòng tiền 26-03-2018 1,800,000đ
1,200,000đ
ĐĂNG KÝ
Mô hình 7S cho doanh nghiệp 02-04-2018 2,600,000đ
2,000,000đ
ĐĂNG KÝ
Kỹ năng làm việc hiệu quả 13-04-2018 2,200,000đ
1,800,000đ
ĐĂNG KÝ
Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp 13-04-2018 1,800,000đ
1,200,000đ
ĐĂNG KÝ
Hợp đồng lao động, tiền lương, BHXH, thuế 16-04-2018 2,600,000đ
2,000,000đ
ĐĂNG KÝ
Đàm phán & thương lượng trong kinh doanh 12-05-2018 4,200,000đ
3,000,000đ
ĐĂNG KÝ
14-0302018  1,800,000đ
1,200,000đ
ĐĂNG KÝ
+
KHÓA GIÁM ĐỐC
KHÓA HỌC KHAI GIẢNG HỌC PHÍ  
Khóa CEO toàn diện 14-05-2018 26,800,000đ
20,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 26-03-2018 20,800,000đ
16,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 20-04-2018 20,800,000đ
16,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 09-04-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp 24-03-2018 18,800,000đ
14,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp 04-04-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 30-03-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp 17-03-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
+
KHÓA QUẢN LÝ
KHÓA HỌC KHAI GIẢNG PHÍ ƯU ĐÃI  
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 07-03-2018 8,600,000đ
6,000,000đ
ĐĂNG KÝ
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp 17-03-2018 9,600,000đ
8,200,000đ
ĐĂNG KÝ
Đào tạo giảng viên nội bộ 30-03-2018 6,800,000đ
5,000,000đ
ĐĂNG KÝ
Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp 07-04-2018 6,800,000đ
5,200,000đ
ĐĂNG KÝ
Chiến lược dẫn đầu trong kinh doanh 18-05-2018 5,200,000đ
4,200,000đ
ĐĂNG KÝ
Khoa học phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân  30-03-2018 4,200,000đ
3,000,000đ
ĐĂNG KÝ
+
KHÓA NGẮN HẠN
KHÓA HỌC KHAI GIẢNG PHÍ ƯU ĐÃI  
Tài chính dành cho Sếp 31-01-2018 2,600,000đ
2,000,000đ
ĐĂNG KÝ
Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp 16-03-2018 4,200,000đ
3,200,000đ
ĐĂNG KÝ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 03-02-2018
12-03-2018
2,600,000đ
2,000,000đ
ĐĂNG KÝ
Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp 05-05-2018 3,600,000đ
2,600,000đ
ĐĂNG KÝ
Nghệ thuật thương lượng & đàm phán 29-01-2018 2,600,000đ
2,000,000đ
ĐĂNG KÝ
Quản lý kênh phân phối hiệu quả 21-04-2018 4,200,000đ
3,200,000đ
ĐĂNG KÝ
Quản lý & giám sát bán hàng 10-03-2018 4,200,000đ
3,200,000đ
ĐĂNG KÝ
Nghiệp vụ quản lý kho 10-03-2018 2,600,000đ
2,000,000đ
ĐĂNG KÝ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 10-03-2018 2,600,000đ
2,000,000đ
ĐĂNG KÝ
Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý 12-03-2018 2,600,000đ
2,000,000đ
ĐĂNG KÝ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 16-03-2018 1,800,000đ
1,200,000đ
ĐĂNG KÝ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 19-03-2018 2,600,000đ
2,000,000đ
ĐĂNG KÝ
Phân tích báo cáo tài chính 19-03-2018 2,600,000đ
2,000,000đ
ĐĂNG KÝ
Quản trị thuế an toàn 19-03-2018 2,600,000đ
2,000,000đ
ĐĂNG KÝ
Quản trị kế toán tài chính dành cho giới chủ 26-03-2018 2,600,000đ
2,000,000đ
ĐĂNG KÝ
Quản trị dòng tiền 26-03-2018 1,800,000đ
1,200,000đ
ĐĂNG KÝ
Mô hình 7S cho doanh nghiệp 02-04-2018 2,600,000đ
2,000,000đ
ĐĂNG KÝ
Kỹ năng làm việc hiệu quả 13-04-2018 2,200,000đ
1,800,000đ
ĐĂNG KÝ
Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp 13-04-2018 1,800,000đ
1,200,000đ
ĐĂNG KÝ
Hợp đồng lao động, tiền lương, BHXH, thuế 16-04-2018 2,600,000đ
2,000,000đ
ĐĂNG KÝ
Đàm phán & thương lượng trong kinh doanh 12-05-2018 4,200,000đ
3,000,000đ
ĐĂNG KÝ
14-0302018  1,800,000đ
1,200,000đ
ĐĂNG KÝ