Khóa học tại các tp khác

KHÓA ĐẠO TẠO TẠI CÁC TP. KHÁC

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG PHÍ ƯU ĐÃI
Khóa CEO tại Quảng Ninh 30-06-2018 20,800,000
12,000,000
ĐĂNG KÝ
Khóa CEO tại Hải Phòng 27-05-2018 20,800,000
12,000,000
ĐĂNG KÝ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả (tại Quảng Ninh) 09-06-2018 1,800,000
1,200,000
ĐĂNG KÝ
Chăm sóc khách hàng & Giải quyết khiếu nại (Quảng Ninh) 10-06-2018 1,800,000
1,200,000
ĐĂNG KÝ