null

Giới thiệu

Mình là Vân – Trưởng phòng tư vấn doanh nghiệp của Trường doanh nhân PTI. Trang khoahocgiamdoc.com do Vân quản trị với mong muốn chia sẻ các kiến thức về quản trị doanh nghiệp cũng như thông tin về các chương trình đào tạo, sự kiện do Trường doanh nhân PTI (nơi mình đang làm việc) đến Bạn. Các thông tin về chương trình đào tạo của PTI mình trích dẫn đúng nguồn của Trường, nếu Bạn có thắc mắc về những nội dung này vui lòng gọi trực tiếp đến mình 0906.228.611

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG HỌC PHÍ  
Khóa CEO toàn diện 14-05-2018 26,800,000đ
20,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 26-03-2018 20,800,000đ
16,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 20-04-2018 20,800,000đ
16,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 09-04-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp 24-03-2018 18,800,000đ
14,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp 04-04-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 30-03-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp 17-03-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
KHÓA HỌC KHAI GIẢNG HỌC PHÍ  
Khóa CEO toàn diện (Nâng cao) 14-05-2018 26,800,000đ
20,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 26-03-2018 20,800,000đ
16,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 09-04-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp 24-03-2018 18,800,000đ
14,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp 04-04-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 30-03-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp 17-03-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
KHÓA HỌC KHAI GIẢNG PHÍ ƯU ĐÃI
Khóa CEO tại Quảng Ninh 30-06-2018 20,800,000
12,000,000
ĐĂNG KÝ
Khóa CEO tại Hải Phòng 27-05-2018 20,800,000
12,000,000
ĐĂNG KÝ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả (tại Quảng Ninh) 09-06-2018 1,800,000
1,200,000
ĐĂNG KÝ
Chăm sóc khách hàng & Giải quyết khiếu nại (Quảng Ninh) 10-06-2018 1,800,000
1,200,000
ĐĂNG KÝ
+
TẠI HÀ NỘI
KHÓA HỌC KHAI GIẢNG HỌC PHÍ  
Khóa CEO toàn diện 14-05-2018 26,800,000đ
20,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 26-03-2018 20,800,000đ
16,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 20-04-2018 20,800,000đ
16,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 09-04-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp 24-03-2018 18,800,000đ
14,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp 04-04-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 30-03-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp 17-03-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
+
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
KHÓA HỌC KHAI GIẢNG HỌC PHÍ  
Khóa CEO toàn diện (Nâng cao) 14-05-2018 26,800,000đ
20,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 26-03-2018 20,800,000đ
16,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 09-04-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp 24-03-2018 18,800,000đ
14,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp 04-04-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 30-03-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp 17-03-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
+
TẠI CÁC TP. KHÁC
KHÓA HỌC KHAI GIẢNG PHÍ ƯU ĐÃI
Khóa CEO tại Quảng Ninh 30-06-2018 20,800,000
12,000,000
ĐĂNG KÝ
Khóa CEO tại Hải Phòng 27-05-2018 20,800,000
12,000,000
ĐĂNG KÝ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả (tại Quảng Ninh) 09-06-2018 1,800,000
1,200,000
ĐĂNG KÝ
Chăm sóc khách hàng & Giải quyết khiếu nại (Quảng Ninh) 10-06-2018 1,800,000
1,200,000
ĐĂNG KÝ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NỔI BẬT

GIẢNG VIÊN ĐỘC QUYỀN
null

Nguyễn Tất Thịnh

Lãnh đạo là một nghệ thuật! Mỗi người có thể có hoặc không có khả năng lãnh đạo bẩm sinh, tuy nhiên, để khả năng lãnh đạo đạt đến mức “nghệ thuật” và đem lại lợi ích cao nhất
null

Nguyễn Hoàng Phương

Lãnh đạo là một nghệ thuật! Mỗi người có thể có hoặc không có khả năng lãnh đạo bẩm sinh, tuy nhiên, để khả năng lãnh đạo đạt đến mức “nghệ thuật” và đem lại lợi ích cao nhất